Om Højbylund ÆldreklubHøjbylund Ældreklub holder til i ældrevenlige lokaler i Fælleshuset Højbylund,

Nørrelunden 70, Højby.

Her mødes vi om tirsdagen til vores faste tirsdagscafé. Herudover arrangeres udfluger, fester, banko m.m.

Du er ALTID velkommen!

Bestyrelsen:

Grethe Lumbye Nielsen,

Formand

40 37 44 14

grethelumbye@gmail.com

Tage Jørgensen,

Næstformand,

22 75 54 93

Alice Larsen,

Sekretær,

24 22 05 57

alicelarsen613@gmail.com

Ella Lind Hansen,

Kasserer,

20 43 12 18

elku@hansen.mail.dk

Birthe Petersen,

Bestyrelsesmedlem

42 63 73 84

Doris Madsen,

Suppleant

21 34 60 45

madsendora@webspeed.dk

Kirsten Bendtsen,

Suppleant

60 89 88 33